Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T24

Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T24

Tryb Menu może być chroniony kodami PIN o różnych poziomach dostępu. Po aktywowaniu funkcji zabezpieczających, dostęp do trybu Menu będzie zawsze wymagał podania kodu PIN.

Przyciski boczne w nadajniku

1.
Przycisk boczny 1, Select (wybierz)
2.
Przycisk boczny 2, Back (wróć)
3.
Przycisk boczny 3, Góra
4.
Przycisk boczny 4, Dół
5.
Przycisk boczny 5
6.
Przycisk boczny 6, Menu

I. Wejście w tryb Menu (kod PIN nie jest wymagany)

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Wyświetli się logo startowe i zaświeci się wskaźnik baterii. Na wyświetlaczu pojawi się: [Session Selection].
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny 6 (środkowy przycisk po prawej stronie nadajnika).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij przycisk boczny 6. Na wyświetlaczu pojawi się lista menu.
 5. Wybierz menu za pomocą przycisków nawigacyjnych i funkcyjnych na wyświetlaczu nadajnika lub przycisków bocznych 1-4.

II. Wejście w tryb Menu (kod PIN jest wymagany)

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Wyświetli się logo startowe i zaświeci się wskaźnik baterii. Na wyświetlaczu pojawi się: [Session Selection].
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny 6 (środkowy przycisk po prawej stronie nadajnika).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij przycisk boczny 6. Na wyświetlaczu pojawi się: [Config Menu PIN 0000].
 5. Wprowadź pierwszą cyfrę za pomocą przycisków Góra/Dół. UWAGA Naciśnięcie przycisku Back spowoduje przerwanie procedury.
 6. Naciśnij przycisk Select (przycisk boczny 1), aby zaakceptować i przejść do następnej cyfry.
 7. Powtórz kroki 5-6 do momentu wprowadzenia wszystkich cyfr.
 8. Naciśnij przycisk Back (przycisk boczny 2), aby zaakceptować. 
Jeśli wprowadzony kod PIN jest poprawny, wyświetlacz powróci do listy menu. W innym przypadku wyświetlacz pokaże komunikat: [Config Menu PIN Incorrect PIN entered, shutting down device].  Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 


  • Related Articles

  • Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T26

   Tryb Menu może być chroniony kodami PIN o różnych poziomach dostępu. Po aktywowaniu funkcji zabezpieczających, dostęp do trybu Menu będzie zawsze wymagał podania kodu PIN. Przyciski boczne w nadajniku 1. Przycisk boczny 1, Select (wybierz) 2. ...
  • SupraTEQ TW77 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW77 (poprzednia nazwa produktu to Puma T24).   Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T24 można znaleźć na stronie internetowej Tele ...
  • SupraTEQ TW77 - Instrukcja użytkownika końcowego

   Instrukcja dla użytkowników końcowych dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW77 (poprzednia nazwa produktu to Puma T24).  Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T24 można znaleźć na stronie ...
  • Tele Radio Puma - Ulotka

   W oparciu o 60 lat doświadczenia, szwedzka grupa Tele Radio opracowała nową serię sterowania radiowego zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa w zastosowaniach dla hydrauliki siłowej, urządzeń mobilnych i przemysłowych: Tele Radio PUMA.  Ulotka ...
  • SupraTEQ TW77 - Karta informacji bezpieczeństwa

   Karta informacji bezpieczeństwa dotycząca nadajników z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW77 (poprzednia nazwa produktu to Puma T24). Dokument w języku angielskim.  Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T24 można znaleźć na stronie ...