Zmiana podkanału w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Przełączanie kanału w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Jeśli system użytkownika pracuje z częstotliwością 433 MHz lub 2,4 GHz, odbiornik wykryje i automatycznie przełączy się na kanał używany przez nadajnik. 

Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T9-1 lub TG-T11-5: 
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED. 
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 8; T11 - przycisk 12).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start. Górna dioda LED i wszystkie diody LED menu zaczną migać. 
 5. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start
 6. Naciśnij i zwolnij przycisk 4. 
 7. Zwolnij prawy przycisk Start. Zaświeci się górna dioda LED. Nadajnik przejdzie do Switch channel w menu. 
 8. Wprowadź pierwszą cyfrę nowego kanału przez naciśnięcie przycisków zgodnie z poniższą tabelą.
 9. Wprowadź drugą cyfrę lub, dla kanałów 1-9, naciśnij lewy przycisk Start (T9 - przycisk 7; T11 - przycisk 11) bezpośrednio po wprowadzeniu pierwszej cyfry. Po wprowadzeniu drugiej cyfry górna dioda LED przestanie migać i pozostanie zaświecona. Nadajnik wyłączy się.  

CyfraT9-01, T9-11T11-05, T11-15
1-6przyciski 1-6przyciski 1-6
7naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 1przycisk 7
8naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 2przycisk 8
9naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 3przycisk 9
0naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 4przycisk 10
Dioda LED 1 zapala się, a dioda LED obok lewego przycisku Start miga na czerwono. 

Poradnik video

Poniżej krótkie poradniki video. 

• TG-T9-1• TG-T11-5

  • Related Articles

  • Przełączanie kanału w nadajniku joystickowym (TG-T12)

   Jeśli system radiowy pracuje na częstotliwości 433 MHz, możliwe jest przełączenie kanału. Przyciski boczne w nadajniku 1. Przycisk boczny 1 2. Przycisk boczny 2 3. Przycisk boczny 3 / przycisk start + menu 4. Przycisk boczny 4 / przycisk start + ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Jeśli system radiowy pracuje na częstotliwości 433 MHz, możliwe jest przełączenie kanału.  Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T14-7 lub TG-T15-7: Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Jeśli system użytkownika pracuje z częstotliwością 433 MHz lub 2,4 GHz, odbiornik wykryje i automatycznie przełączy się na kanał używany przez nadajnik.  Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T9-2 lub TG-T11-4:  Upewnij się, że przycisk Stop jest ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania  Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. Przekręć ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć ...