Zmiana podkanału w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-5

Przełączanie kanału w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

Jeśli system użytkownika pracuje z częstotliwością 433 MHz lub 2,4 GHz, odbiornik wykryje i automatycznie przełączy się na kanał używany przez nadajnik. 

Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T9-2 lub TG-T11-4: 
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 6; T11 - przycisk 10). 
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - nadajnik wejdzie w tryb Menu. Do nawigacji w trybie Menu użyj przycisków 1 oraz 2. 
 5. Znajdź w menu opcję [Channel] lub [Bank]. Naciśnij lewy przycisk Star(T9 - przycisk 5; T11 - przycisk 9), aby wejść. 
 6. Wybierz kanał/częstotliwość z listy i potwierdź przez naciśnięcie lewego przycisku Start. Na wyświetlaczu pojawi się [Channel][No]
 7. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać [Yes]. Potwierdź poprzez naciśnięcie lewego przycisku Start. Wyświetlacz powróci do listy menu. 
 8. Naciśnij przycisk 3, aby wrócić do listy menu lub naciśnij prawy przycisk Start, aby opuścić tryb Menu

Poradnik video

Poniżej krótki poradnik video. 
  • Related Articles

  • Przełączanie kanału w nadajniku joystickowym (TG-T12)

   Jeśli system radiowy pracuje na częstotliwości 433 MHz, możliwe jest przełączenie kanału. Przyciski boczne w nadajniku 1. Przycisk boczny 1 2. Przycisk boczny 2 3. Przycisk boczny 3 / przycisk start + menu 4. Przycisk boczny 4 / przycisk start + ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Jeśli system radiowy pracuje na częstotliwości 433 MHz, możliwe jest przełączenie kanału.  Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T14-7 lub TG-T15-7: Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

   Jeśli system użytkownika pracuje z częstotliwością 433 MHz lub 2,4 GHz, odbiornik wykryje i automatycznie przełączy się na kanał używany przez nadajnik.  Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T9-1 lub TG-T11-5:  Upewnij się, że przycisk Stop jest ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania  Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. Przekręć ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć ...