Rejestracja nadajnika Joystickowego w odbiorniku z wyświetlaczem

Rejestracja nadajnika joystickowego (TG-T12) w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak odbiorników][Naciśnij Menu + Stop]). 

Nadajniki T12 mogą być zarejestrowane do piętnastu odbiorników. 

Przyciski boczne w nadajniku
1.Przycisk boczny 1
2.Przycisk boczny 2
3.Przycisk boczny 3 / przycisk start + menu
4.Przycisk boczny 4 / przycisk start + wybierz / potwierdź Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.
UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania. 


1. Dioda LED zasilania; 2. Przycisk Select; 3. Przycisk Function; 4. Diody funkcyjne LED; 5. Diody LED przekaźników

Rejestracja nadajnika w odbiorniku R9

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się dioda LED 1 + 2.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny 3.
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij przycisk boczny 3. Do nawigacji w trybie Menu użyj lewego joysticka. 
 5. Znajdź w menu opcję [Register]. Naciśnij przycisk boczny 4, aby wejść. 
 6. Wybierz puste gniazdo z listy i zaakceptuj wciskając przycisk boczny 4. Na wyświetlaczu pojawi się: [Register][No].
 7. Za pomocą lewego joysticka wybierz [Yes]. Potwierdź przez naciśnięcie przycisku bocznego 4. Wyświetlacz pokaże komunikat [Registering].
 8. Na odbiorniku użyj mini joystick, aby wybrać [Register TX] w menu na wyświetlaczu. Naciśnij mini joystick, by potwierdzić.
 9. Użyj mini joystick na odbiorniku i wybierz [Yes]. Naciśnij, by potwierdzić i zacząć rejestrację. Odbiornik pozostanie w trybie rejestracji przez 1 minutę lub do momentu zakończenia rejestracji nadajnika. Gdy odbiornik zlokalizuje nadajnik, na wyświelaczu pojawi się komunikat [Confirm TX][TX ID:]. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się natomiast komunikat [Confirm on RX].
 10. Potwierdź, naciskając joystick odbiornika. Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się: [OK]
 11. Nadajnik został zarejestrowany w odbiorniku. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się [REGISTRATION OK]. Nadajnik wyłączy się.

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia rejestracji nadajnika w odbiorniku górna dioda LED zaświeci się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku.