Rejestracja nadajnika PN-T19-2 w odbiorniku

Rejestracja nadajnika PN-T19-2

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. 

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.
UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania. 

Parowanie nadajnika PN-T19-2 z odbiornikiem

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Włącz nadajnik poprzez przekręcenie i odciągnięcie przycisku Stop. Zaświeci się górna dioda LED, a diody 3 oraz 4 zaczną migać. 
 3. Jednocześnie naciśnij przyciski 7 oraz 8 i przytrzymaj je wciśnięte przez co najmniej 1 sekundę. Zaświecą się diody LED 3 i 4. 
 4. Zwolnij przyciski 7 i 8. Diody LED 3 i 4 zgasną, zacznie migać górna dioda LED. 
 5. Na odbiorniku naciśnij przycisk Function, a następnie Select. Włączą się wszystkie diody przy przekaźnikach. 
 6. Na nadajniku naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 oraz 2, aż diody LED w odbiorniku migną 2 razy. 
 7. Zwolnij przyciski 1 i 2. Nadajnik został zarejestrowany. 

Jeśli w ciągu około 10 sekund nie zostanie znaleziony żaden nadajnik, odbiornik powróci do normalnego funkcjonowania. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku.

Poradnik video

Poniżej krótki poradnik video. 

  • Related Articles

  • Rejestracja nadajnika PN-T29-12

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...
  • Rejestracja nadajnika PN-T17-12

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...
  • Rejestracja nadajnika PN-T17-8

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...
  • Rejestracja nadajników PN-T21

   Instrukcja dotyczy następujących nadajników Tele Radio Panther: • PN-T21-3 • PN-T21-4 • PN-T21-6 • PN-T21-8 • PN-T21-10 Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia ...
  • Wymiana nadajnika PN-T29-12

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania. Identyfikator zamiany Aby dokonać ...