Rejestracja nadajnika PN-T19-2 w odbiorniku

Rejestracja nadajnika PN-T19-2

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. 

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.
UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania. 

Parowanie nadajnika PN-T19-2 z odbiornikiem

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Włącz nadajnik poprzez przekręcenie i odciągnięcie przycisku Stop. Zaświeci się górna dioda LED, a diody 3 oraz 4 zaczną migać. 
 3. Jednocześnie naciśnij przyciski 7 oraz 8 i przytrzymaj je wciśnięte przez co najmniej 1 sekundę. Zaświecą się diody LED 3 i 4. 
 4. Zwolnij przyciski 7 i 8. Diody LED 3 i 4 zgasną, zacznie migać górna dioda LED. 
 5. Na odbiorniku naciśnij przycisk Function, a następnie Select. Włączą się wszystkie diody przy przekaźnikach. 
 6. Na nadajniku naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 oraz 2, aż diody LED w odbiorniku migną 2 razy. 
 7. Zwolnij przyciski 1 i 2. Nadajnik został zarejestrowany. 

Jeśli w ciągu około 10 sekund nie zostanie znaleziony żaden nadajnik, odbiornik powróci do normalnego funkcjonowania. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku.

Poradnik video

Poniżej krótki poradnik video. 

  • Related Articles

  • Rejestracja nadajnika PN-T29-12

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...
  • Rejestracja nadajnika PN-T17-8

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...
  • Rejestracja nadajnika PN-T17-12

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...
  • Rejestracja nadajników PN-T21

   Instrukcja dotyczy następujących nadajników Tele Radio Panther: • PN-T21-3 • PN-T21-4 • PN-T21-6 • PN-T21-8 • PN-T21-10 Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia ...
  • Tele Radio Panther PLd - Ulotka

   Systemy sterowania radiowego Tele Radio Panther PLd są specjalnie zaprojektowane do czynności takich jak podnoszenie lub przewożenie. Spełniają parametry bezpieczeństwa PLd oraz SIL2. Dzięki temu systemy nadają się do pracy w warunkach wysokiego ...