Rejestracja nadajnika T24

Rejestracja nadajnika T24

Rejestracja oznacza nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.
Nadajniki T24 mogą mieć do 32 zarejestrowanych odbiorników.


Ogólna nawigacja

1.Przycisk Select - Wybierz (przycisk boczny 1)
2.Przycisk Back - Wróć (przycisk boczny 2)
3.Przycisk Up - Góra (przycisk boczny 3)
4.Przycisk Down - Dół (przycisk boczny 4)
Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. Rejestracja nadajnika w odbiorniku 

 1. Włącz odbiornik. Dioda LED 1 zacznie migać na czerwono. 
 2. Na odbiorniku naciśnij i przytrzymaj przycisk Cap sensor, aż dioda LED1 przestanie migać. Szybko zamigają diody LED 2-5. 
 3. Zwolnij przycisk Cap sensor. Diody LED 1-5 powoli zamigają. Odbiornik jest teraz w trybie rejestracji. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie odebrane żadne polecenie rejestracji, odbiornik wyjdzie z trybu rejestracji. 
 4. Przejdź do nadajnika. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 5. Przekręć i odciągnij przycisk Stop nadajnika. Wyświetli się logo startowe i zaświeci się wskaźnik baterii. Na wyświetlaczu pojawi się: [Session Selection].
 6. Przejdź do trybu Menu  ➞  Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T24.
 7. Za pomocą przycisków Góra/Dół znajdź w menu opcję [Register]. Naciśnij przycisk Select, aby wejść. 
 8. Wybierz puste gniazdo z listy używając przycisków Góra/Dół. Zaakceptuj wciskając przycisk Select. Przed wybranym gniazdem wyświetli się znak "+". 
 9. Naciśnij przycisk Back, by potwierdzić. Wyświetlacz pokaże komunikat: [Registration in progress..]
 10. Po odebraniu polecenia rejestracji nadajnika, na odbiorniku szybko zamigają diody LED 1-5. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się: [Confirm registration on the receiver]
 11. Na odbiorniku naciśnij przycisk Cap sensor przez przynajmniej 2 sekundy. 
 12. Wyświetlacz nadajnika pokaże komunikat: [Registration successful. Transmitter was registered in HY-RX-xxxxx]. Nadajnik został zarejestrowany w odbiorniku. Dioda LED 1 na odbiorniku zamiga powoli. Nadajnik wyłączy się.  

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia rejestracji nadajnika w odbiorniku, odbiornik wyjdzie z trybu rejestracji i zamiga na czerwono dioda LED 1. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się: [Registration failed Timout]. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 2 i spróbuj ponownie. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku. 
  • Related Articles

  • Rejestracja nadajnika T26

   Rejestracja oznacza nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Nadajniki T26 mogą mieć do 32 zarejestrowanych odbiorników. Przyciski boczne w nadajniku 1. Przycisk boczny 1, Select (Wybierz) 2. Przycisk boczny 2, Back (Wróć) 3. ...
  • SupraTEQ TW77 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW77 (poprzednia nazwa produktu to Puma T24).   Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T24 można znaleźć na stronie internetowej Tele ...
  • SupraTEQ TW77 - Instrukcja użytkownika końcowego

   Instrukcja dla użytkowników końcowych dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW77 (poprzednia nazwa produktu to Puma T24).  Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T24 można znaleźć na stronie ...
  • Tele Radio Puma - Ulotka

   W oparciu o 60 lat doświadczenia, szwedzka grupa Tele Radio opracowała nową serię sterowania radiowego zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa w zastosowaniach dla hydrauliki siłowej, urządzeń mobilnych i przemysłowych: Tele Radio PUMA.  Ulotka ...
  • SupraTEQ TW78 - Deklaracja zgodności CE

   Deklaracja zgodności CE dla towarów sprzedawanych w Unii Europejskiej.  Dokument dotyczy nadajnika z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW78 (poprzednia nazwa produktu to Puma T28).