Rejestracja nadajnika T26

Rejestracja nadajnika T26

Rejestracja oznacza nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.
Nadajniki T26 mogą mieć do 32 zarejestrowanych odbiorników.


Przyciski boczne w nadajniku

1.Przycisk boczny 1, Select (Wybierz)
2.Przycisk boczny 2, Back (Wróć)
3.Przycisk boczny 3, Góra
4.Przycisk boczny 4, Dół

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. Rejestracja nadajnika w odbiorniku 

 1. Włącz odbiornik. Dioda LED 1 zacznie migać na czerwono. 
 2. Na odbiorniku naciśnij i przytrzymaj przycisk Cap sensor, aż dioda LED1 przestanie migać. Szybko zamigają diody LED 2-5. 
 3. Zwolnij przycisk Cap sensor. Diody LED 1-5 powoli zamigają. Odbiornik jest teraz w trybie rejestracji. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie odebrane żadne polecenie rejestracji, odbiornik wyjdzie z trybu rejestracji. 
 4. Przejdź do nadajnika. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 5. Przekręć i odciągnij przycisk Stop nadajnika. Wyświetli się logo startowe i zaświeci się wskaźnik baterii. Na wyświetlaczu pojawi się: [Session Selection].
 6. Przejdź do trybu Menu  ➞  Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T26.
 7. Za pomocą przycisków Góra/Dół znajdź w menu opcję [Register]. Naciśnij przycisk Select, aby wejść. 
 8. Wybierz puste gniazdo z listy używając przycisków Góra/Dół. Zaakceptuj wciskając przycisk Select. Przed wybranym gniazdem wyświetli się znak "+". 
 9. Naciśnij przycisk Back, by potwierdzić. Wyświetlacz pokaże komunikat: [Registration in progress..]
 10. Po odebraniu polecenia rejestracji nadajnika, na odbiorniku szybko zamigają diody LED 1-5. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się: [Confirm registration on the receiver]
 11. Na odbiorniku naciśnij przycisk Cap sensor przez przynajmniej 2 sekundy. Diody LED 1-5 zamigają trzy razy.
 12. Wyświetlacz nadajnika pokaże komunikat: [Registration successful. Transmitter was registered in HY-RX-xxxxx]. Nadajnik został zarejestrowany w odbiorniku. Dioda LED 1 na odbiorniku zamiga powoli. Nadajnik wyłączy się.  

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia rejestracji nadajnika w odbiorniku, odbiornik wyjdzie z trybu rejestracji i zamiga na czerwono dioda LED 1. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się: [Registration failed Timout]. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 2 i spróbuj ponownie. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku. 

  • Related Articles

  • Rejestracja nadajnika T24

   Rejestracja oznacza nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Nadajniki T24 mogą mieć do 32 zarejestrowanych odbiorników. Ogólna nawigacja 1. Przycisk Select - Wybierz (przycisk boczny 1) 2. Przycisk Back - Wróć (przycisk boczny 2) ...
  • VersaTEQ TW57 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio VersaTEQ TW57 (poprzednia nazwa produktu to Puma T26).  Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T26 można znaleźć na stronie internetowej Tele ...
  • VersaTEQ TW57 - Instrukcja użytkownika końcowego

   Instrukcja dla użytkowników końcowych dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio VersaTEQ TW57 (poprzednia nazwa produktu to Puma T26).  ​ Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T26 można znaleźć na ...
  • Tele Radio Puma - Ulotka

   W oparciu o 60 lat doświadczenia, szwedzka grupa Tele Radio opracowała nową serię sterowania radiowego zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa w zastosowaniach dla hydrauliki siłowej, urządzeń mobilnych i przemysłowych: Tele Radio PUMA.  Ulotka ...
  • VersaTEQ TW57 - Karta informacji bezpieczeństwa

   Karta informacji bezpieczeństwa dotycząca nadajników z manipulatorami Tele Radio VersaTEQ TW57 (poprzednia nazwa produktu to Puma T26).  Dokument w języku angielskim.  Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T26 można znaleźć na stronie ...