Rejestracja nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7 w odbiorniku bez wyświetlacza

Rejestracja nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7 w odbiorniku bez wyświetlacza (R4)

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak odbiorników][Naciśnij Menu + Stop]). 

Nadajniki T14 mogą być zarejestrowane do ośmiu odbiorników, natomiast nadajniki T15 do dziesięciu odbiorników. 

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.
UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania. 


1. Dioda LED zasilania; 2. Przycisk Select; 3. Przycisk Function; 4. Diody funkcyjne LED; 5. Diody LED przekaźników

Rejestracja nadajnika w odbiorniku R4

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T14 - przycisk 10; T15 - przycisk 12).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - zacznie migać górna dioda LED. Do nawigacji w trybie Menu użyj przycisków 1 oraz 2. 
 5. Znajdź w menu opcję [Register]. Naciśnij lewy przycisk Start (T14 - przycisk 9; T15 - przycisk 11), aby wejść. 
 6. Wybierz puste gniazdo z listy i zaakceptuj wciskając lewy przycisk Start. Na wyświetlaczu pojawi się: [Register][No].
 7. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać [Yes]. Potwierdź przez naciśnięcie lewego przycisku Start. Wyświetlacz pokaże komunikat [Registering].
 8. Na odbiorniku naciśnij przycisk Function. Dioda funkcyjna LED1 zacznie migać na czerwono. Świecące na czerwono diody LED przekaźników 1-7 pokazują liczbę już zarejestrowanych nadajników w odbiorniku (np. LED1 = 1 zarejestrowany nadajnik, LED2 = 2 zarejestrowane nadajniki).
 9. Na odbiorniku naciśnij przycisk Select. Wszystkie diody LED przekaźników zaświecą się na czerwono. Odbiornik pozostanie w trybie rejestracji przez 1 minutę. Gdy odbiornik zlokalizuje nadajnik, wszystkie diody przekaźników zaczną migać. Wyświetlacz nadajnika pokaże komunikat [Confirm on RX]
 10. Ponownie naciśnij przycisk Select. Funkcyjne diody LED 1-7 zamigają 3 razy, a wszystkie diody przekaźników zgasną. Wszystkie diody funkcyjne zaświecą się na około 1 sekundę. 
 11. Nadajnik został zarejestrowany w odbiorniku. Na wyświetlaczu nadajnika pojawi się [REGISTRATION OK]. Nadajnik wyłaczy się. 

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia rejestracji nadajnika w odbiorniku górna dioda LED zaświeci się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku.