Rejestracja nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Rejestracja nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5 w odbiorniku bez wyświetlacza (R4, R10)

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, czerwona dioda LED obok prawego przycisku Start będzie migać po wyciągnięciu przycisku Stop. 

Nadajniki T9 mogą być zarejestrowane do sześciu odbiorników, natomiast nadajniki T11 do dziesięciu odbiorników. 

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.
UWAGA:  Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania. 


1. Dioda LED zasilania; 2. Przycisk Select; 3. Przycisk Function; 4. Diody funkcyjne LED; 5. Diody LED przekaźników

Rejestracja nadajnika w odbiorniku R4 lub R10

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 8; T11 - przycisk 12).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - zacznie migać górna dioda LED.
 5. Naciśnij przycisk 1, aby przejść do Register w menu.
 6. Naciśnij dowolny przycisk na nadajniku (z wyjątkiem przycisków Start), aby wybrać puste gniazdo (T9 - przyciski 1-6; T11 - przyciski 1-10). Jeżeli gniazdo jest zajęte, odpowiednia dioda LED zaświeci się na czerwono. Po wybraniu dostępnego gniazda odpowiednia dioda LED zacznie migać. *Gniazdo 1 jest wybrane domyślnie.   
 7. Naciśnij lewy przycisk Start (T9 - przycisk 7; T11 - przycisk 11), by potwierdzić. Diody LED przy obu przyciskach start zaświecą się. 
 8. Na odbiorniku naciśnij przycisk Function. Dioda funkcyjna LED 1 zacznie migać na czerwono. Świecące na czerowno diody LED przekaźników 1-7 pokazują liczbę już zarejestrowanych nadajników w odbiorniku (np. LED1 = 1 zarejestrowany nadajnik, LED2 = 2 zarejestrowane nadajniki).
 9. Na odbiorniku naciśnij przycisk Select. Wszystkie diody LED przekaźników zaświecą się na czerwono. Odbiornik pozostanie w trybie rejestracji przez 1 minutę. Gdy odbiornik znajdzie nadajnik, dioda funkcyjna LED1 i wszystkie diody LED przekaźników zaczną migać. 
 10. Ponownie naciśnij przycisk Select. Funkcyjne diody LED 1-7 zamigają 3 razy, a wszystkie diody przekaźników zgasną. Wszystkie diody funkcyjne zaświecą się przez ok 1 sekundę. 
 11. Nadajnik został zarejestrowany w odbiorniku. Nadajnik wyłączy się.
W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia rejestracji nadajnika w odbiorniku górna dioda LED zaświeci się na czerwono, a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku. 

Poradnik video

Poniżej krótki poradnik video.