Rejestracja nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5 w odbiorniku z wyświetlaczem

Rejestracja nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, czerwona dioda LED obok prawego przycisku Start będzie migać po wyciągnięciu przycisku Stop. 

Nadajniki T9 mogą być zarejestrowane do sześciu odbiorników, natomiast nadajniki T11 do dziesięciu odbiorników. 

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.
UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania. 


5. Diody LED przekaźników; 6. Mini joystick; 7. Wyświetlacz LCD

Rejestracja nadajnika w odbiorniku R9

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 8; T11 - przycisk 12).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - zacznie migać górna dioda LED.
 5. Naciśnij przycisk 1, aby przejść do Register w menu.
 6. Naciśnij dowolny przycisk na nadajniku (z wyjątkiem przycisków Start), aby wybrać puste gniazdo (T9 - przyciski 1-6; T11 - przyciski 1-10). Jeżeli gniazdo jest zajęte, odpowiednia dioda LED zaświeci się na czerwono. Po wybraniu dostępnego gniazda odpowiednia dioda LED zacznie migać. *Gniazdo 1 jest wybrane domyślnie.   
 7. Naciśnij lewy przycisk Start (T9 - przycisk 7; T11 - przycisk 11), by potwierdzić. Diody LED przy obu przyciskach start zaświecą się. 
 8. Na odbiorniku użyj mini joystick, aby wybrać [Register TX] w menu na wyświetlaczu. Naciśnij mini joystick, by potwierdzić.
 9. Użyj mini joystick na odbiorniku i wybierz [Yes]. Naciśnij, by potwierdzić i zacząć rejestrację. Odbiornik pozostanie w trybie rejestracji przez 1 minutę lub do momentu zakończenia rejestracji nadajnika. Gdy odbiornik zlokalizuje nadajnik, na wyświelaczu pojawi się komunikat [Confirm TX][TX ID:].
 10. Potwierdź, naciskając joystick odbiornika. Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się: [OK]
 11. Nadajnik został zarejestrowany w odbiorniku. Nadajnik wyłączy się.
W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia rejestracji nadajnika w odbiorniku górna dioda LED zaświeci się na czerwono, a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku. 

Poradnik video

Poniżej krótki poradnik video.