Ustawienie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku Joystickowym

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku joystickowym (TG-T12)

Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.

Przyciski boczne w nadajniku
1.Przycisk boczny 1
2.Przycisk boczny 2
3.Przycisk boczny 3 / przycisk start + menu
4.Przycisk boczny 4 / przycisk start + wybierz / potwierdź 
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się dioda LED 1 + 2.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny 3.  
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij przycisk boczny 3. Nadajnik przechodzi w tryb Menu. Do nawigacji w trybie Menu użyj lewego joysticka.
 5. Znajdź w menu opcję [Auto Shutdown]Naciśnij przycisk boczny 4, aby wejść.
 6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia w zakresie 0-255 minut. Przesuń lewy joystick w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednią cyfrę (0-9). Przesuń joystick w prawo, aby móc wybrać kolejną cyfrę. Aby dezaktywować automatyczne wyłączanie, wybierz 0. 
 7. Naciśnij przycisk boczny 4, by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się [Auto Shutdown][No].
 8. Za pomocą lewego joysticka wybierz [Yes] i potwierdź poprzez naciśnięcie przycisku bocznego 4. Wyświetlacz powróci do listy menu. 
 9. Naciśnij przycisk boczny 3, aby opuścić tryb Menu. 


  • Related Articles

  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania  Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. Przekręć ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.  Ustawianie czasu automatycznego wyłączania  Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku joystickowym (TG-T12)

   Jeśli system radiowy pracuje na częstotliwości 433 MHz, możliwe jest przełączenie kanału. Przyciski boczne w nadajniku 1. Przycisk boczny 1 2. Przycisk boczny 2 3. Przycisk boczny 3 / przycisk start + menu 4. Przycisk boczny 4 / przycisk start + ...
  • TG-T9-1 - Instrukcja użytkownika końcowego

   Instrukcja dla użytkowników końcowych dotycząca nadajników Tele Radio Tiger G2:  TG-T9-1, TG-T9-11, TG-T11-5, TG-T11-15. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika TG-T9-1 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do ...