Ustawienie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. 

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania 

  1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
  2. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED. 
  3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 8; T11 - przycisk 12).
  4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start. Górna dioda LED i wszystkie diody LED menu zaczną migać.
  5. Naciśnij przycisk 5, aby wejść do [Automatic shutdown] w menu. Zamiga górna dioda LED.
  6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia naciskając przycisk zgodnie z tabelą poniżej.  

Czas automatycznego wyłączenia
T9-01, T9-11
T11-05, T11-15
2 minuty
przycisk 1
przycisk 1
6 minut
przycisk 2
przycisk 2
12 minut
przycisk 3
przycisk 3
brak automatycznego wyłączenia
przycisk 7
przycisk 11

Górna dioda LED przestanie migać i pozostanie zaświecona. Nadajnik wyłączy się. 

Jeśli ustawienie czasu automatycznego wyłączania nie powiedzie się, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu pierwszego i spróbuj ponownie.