Ustawienie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. 

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania 

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED. 
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 8; T11 - przycisk 12).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start. Górna dioda LED i wszystkie diody LED menu zaczną migać.
 5. Naciśnij przycisk 5, aby wejść do [Automatic shutdown] w menu. Zamiga górna dioda LED.
 6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia naciskając przycisk zgodnie z tabelą poniżej.  

Czas automatycznego wyłączenia
T9-01, T9-11
T11-05, T11-15
2 minuty
przycisk 1
przycisk 1
6 minut
przycisk 2
przycisk 2
12 minut
przycisk 3
przycisk 3
brak automatycznego wyłączenia
przycisk 7
przycisk 11

Górna dioda LED przestanie migać i pozostanie zaświecona. Nadajnik wyłączy się. 

Jeśli ustawienie czasu automatycznego wyłączania nie powiedzie się, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu pierwszego i spróbuj ponownie. 


  • Related Articles

  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania  Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. Przekręć ...
  • Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Jeśli system radiowy pracuje na częstotliwości 433 MHz, możliwe jest przełączenie kanału.  Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T14-7 lub TG-T15-7: Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się ...
  • Przełączanie kanału w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Jeśli system użytkownika pracuje z częstotliwością 433 MHz lub 2,4 GHz, odbiornik wykryje i automatycznie przełączy się na kanał używany przez nadajnik.  Aby przełączyć kanał w nadajnikach TG-T9-2 lub TG-T11-4:  Upewnij się, że przycisk Stop jest ...
  • TG-T11-5 - Instrukcja użytkownika końcowego

   Instrukcja dla użytkowników końcowych dotycząca nadajników Tele Radio Tiger G2:  TG-T9-1, TG-T9-11, TG-T11-5, TG-T11-15. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika TG-T11-5 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do ...