Ustawienie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T14-7 oraz TG-T15-7

Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T14 - przycisk 10; T15 - przycisk 12).
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - zacznie migać górna dioda LED. Do nawigacji w trybie Menu użyj przycisków 1 oraz 2. 
 5. Znajdź w menu opcję [Auto Shutdown]. Naciśnij lewy przycisk Start (T14 - przycisk 9; T15 - przycisk 11), aby wejść.
 6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia w zakresie 0-255 minut, naciskając przyciski zgodnie z tabelą poniżej. Aby dezaktywować automatyczne wyłączanie, wybierz 000. 
 7. Naciśnij lewy przycisk Start, by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się [Auto Shutdown][No]
 8. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać [Yes] i potwierdź poprzez naciśnięcie lewego przycisku StartWyświetlacz powróci do listy menu.
 9. Naciśnij prawy przycisk Start, aby opuścić tryb Menu. 

  Dla...Naciśnij...
  licznika -1przycisk 1
  licznika +1przycisk 2
  przejścia w lewoprzycisk 3
  przejścia w prawoprzycisk 4

  W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia ustawienia automatycznego czasu wyłączenia nadajnika, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki synał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie.