Ustawienie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania w nadajniku TG-T9-2 oraz TG-T11-4

Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania 

  1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
  2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.  
  3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 6; T11 - przycisk 10). 
  4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - nadajnik wejdzie w tryb Menu. Do nawigacji w trybie Menu użyj przycisków 1 oraz 2. 
  5. Znajdź w menu opcję [Auto Shutdown]. Naciśnij lewy przycisk Start (T9 - przycisk 5; T11 - przycisk 9), aby wejść. 
  6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia w zakresie 0-255 minut, naciskając przyciski zgodnie z tabelą poniżej. Aby dezaktywować automatyczne wyłączanie, wybierz 000. 
  7. Naciśnij lewy przycisk Start, by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się [Auto Shutdown][No]
  8. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać [Yes] i potwierdź poprzez naciśnięcie lewego przycisku StartWyświetlacz powróci do listy menu.
  9. Naciśnij prawy przycisk Start, aby opuścić tryb Menu. 

Dla...Naciśnij...
licznika -1przycisk 1
licznika +1przycisk 2
przejścia w lewoprzycisk 3
przejścia w prawoprzycisk 4

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia ustawienia automatycznego czasu wyłączenia nadajnika, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki synał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie.