Usunięcie zarejestrowanych nadajników z odbiornika - TEQ Line

Usunięcie zarejestrowanych nadajników z odbiornika - TEQ Line

Ta procedura usuwa nadajnik z odbiornika i odwrotnie.
 
Przyciski boczne w nadajniku

1.Przycisk boczny 1, Select (Wybierz)
2.Przycisk boczny 2, Back (Wróć)
3.Przycisk boczny 3, Góra
4.Przycisk boczny 4, Dół 

T24

T26
  

Usuwanie nadajnika z serii TEQ Line z odbiornika 

 1. Upewnij się, że przycisk Stop nadajnika jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Wyświetli się logo startowe i zaświeci się wskaźnik baterii. Na wyświetlaczu pojawi się [Session Selection][PUSH START BUTTONS] (dla nadajnika T26) lub [PUSH START BUTTONS] (dla nadajnika T24).
 3. Przejdź do trybu Menu ➞ Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T26|  Przechodzenie do trybu Menu w nadajniku T24.
 4. Za pomocą przycisków Góra/Dół znajdź w menu opcję [Erase]. Naciśnij przycisk Select, aby wejść. 
 5. Wybierz odbiorniki, które mają zostać usunięte używając przycisków Góra/Dół. Zaakceptuj wciskając przycisk Select. Przed wybranym elementem wyświetli się znak "+". 
 6. Naciśnij przycisk Back, by potwierdzić. Wyświetlacz pokaże komunikat: [Erase in progress...]

Jeśli proces usunięcia nadajnika z odbiornika się powiedzie, na wyświetlaczu pojawi się: [Erase successful] i nadajnik wyłączy się. 
Jeśli proces usunięcia nadajnika z odbiornika się nie powiedzie, na wyświetlaczu pojawi się: [Erase failed. Timout]. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 

  • Related Articles

  • SupraTEQ TW77 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio SupraTEQ TW77 (poprzednia nazwa produktu to Puma T24).   Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T24 można znaleźć na stronie internetowej Tele ...
  • Rejestracja nadajnika T26

   Rejestracja oznacza nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Nadajniki T26 mogą mieć do 32 zarejestrowanych odbiorników. Przyciski boczne w nadajniku 1. Przycisk boczny 1, Select (Wybierz) 2. Przycisk boczny 2, Back (Wróć) 3. ...
  • Rejestracja nadajnika T24

   Rejestracja oznacza nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Nadajniki T24 mogą mieć do 32 zarejestrowanych odbiorników. Ogólna nawigacja 1. Przycisk Select - Wybierz (przycisk boczny 1) 2. Przycisk Back - Wróć (przycisk boczny 2) ...
  • VersaTEQ TW57 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio VersaTEQ TW57 (poprzednia nazwa produktu to Puma T26).  Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T26 można znaleźć na stronie internetowej Tele ...
  • VersaTEQ TW57 - Instrukcja użytkownika końcowego

   Instrukcja dla użytkowników końcowych dotycząca nadajnika z manipulatorami Tele Radio VersaTEQ TW57 (poprzednia nazwa produktu to Puma T26).  ​ Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika T26 można znaleźć na ...