Usunięcie zarejestrowanych nadajników z odbiornika Tiger

Usunięcie zarejestrowanych nadajników z odbiornika Tiger G2

Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. 
UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania.

Usuwanie wszystkich nadajników z odbiornika bez wyświetlacza

Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że przekaźniki zatrzymania są wyłączone; dioda LED SR / dioda LED 9 musi być zgaszona.
Dioda funkcyjna 1 powinna się świecić (jeden lub więcej nadajników jest zarejestrowanych w odbiorniku). 
  1. Naciśnij przycisk Function na odbiorniku. Zaświeci się czerwona dioda funkcyjna 1. 
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Select na odbiorniku przez co najmniej 10 sekund.
  3. Zwolnij przycisk Select. Diody LED przekaźników zgasną. Wszystkie diody funkcyjne zamigają. Wszystkie nadajniki zostały wyrejestrowane z odbiornika. 

Poradnik video

Poniżej krótki poradnik video.Usuwanie wszystkich nadajników z odbiornika z wyświetlaczem

Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że przekaźniki zatrzymania są wyłączone; diody LED 1-2 muszą być zgaszone.
  1. Przesuń mini joystick na odbiorniku w prawo, aż zostanie wyświetlone [Relay] w menu na wyświetlaczu. 
  2. Naciśnij lewy, a nastepnie prawy przycisk na odbiorniku. Przesuń mini joystick w prawo. Odbiornik wejdzie w tryb serwisowy i zostanie wyświetlone szczegółowe menu. 
  3. Użyj mini joystick na odbiorniku, aby wybrać [Erase all TX] w menu na wyświelaczu. Naciśnij mini joystick, by potwierdzić wybór. 
  4. Użyj mini joystick na odbiorniku i wybierz [Yes]. Naciśnij, by potwierdzić. Wyświetlacz powróci do listy menu. Wszystkie zarejestrowane nadajniki zostały wyrejestrowane z odbiornika. 

WAŻNE! Powyższe instrukcje pozwalają usunąć wszystkie zarejestrowane nadajniki z odbiornika, ale dany nadajnik/nadajniki mogą nadal mieć zarejestrowany odbiornik. Aby upewnić się, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik zostały usunięte, należy usunąć odbiornik z pamięci nadajnika.