Wymiana nadajnika Joystickowego

Wymiana nadajnika joystickowego (TG-T12)

Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania. 

Etykieta produktu
Aby dokonać wymiany nadajnika, znajdź numer seryjny nadajnika, który będzie wymieniany. Numer seryjny znajduje się na etykiecie produktu umieszczonej wewnątrz komory akumulatora. 

Przyciski boczne w nadajniku
1.Przycisk boczny 1
2.Przycisk boczny 2
3.Przycisk boczny 3 / przycisk start + menu
4.Przycisk boczny 4 / przycisk start + wybierz / potwierdź 


Wymiana starego nadajnika na nowy

Użyj nadajnika mającego zastąpić poprzedni. 
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się dioda LED 1 + 2.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny 3.  
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij przycisk boczny 3. Nadajnik przechodzi w tryb Menu. Do nawigacji w trybie Menu użyj lewego joysticka. 
 5. Znajdź w menu opcję [Replace]. Naciśnij przycisk boczny 4, aby wejść.
 6. Wprowadź numer seryjny/kod identyfikacyjny nadajnika, który chcesz wymienić (tj. starego, zagubionego, zniszczonego). Przesuń lewy joystick w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednie cyfry numeru seryjnego (0-9). Przesuń lewy joystick w prawo, aby przejść do kolejnej cyfry numeru.  
 7. Naciśnij przycisk boczny 4, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się [Replace][No].
 8. Za pomocą lewego joysticka wybierz [Yes] i potwierdź naciskając przycisk boczny 4. Zamigają diody LED 1 + 2. W trakcie trwania procesu wymiany na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Replacing]. Jeśli wymiana przebiegła pomyślnie, wyświetlacz pokaże [Replace OK]. Nadajnik wyłączy się. 

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia wymiany nadajnika, górne diody LED zaświecą się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki sygnał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie.   • Related Articles

  • Wymiana nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Rejestracja nadajnika joystickowego (TG-T12) w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...
  • Rejestracja nadajnika joystickowego (TG-T12) w odbiorniku bez wyświetlacza (R4)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...