Wymiana nadajnika PN-T17-12

Wymiana nadajnika PN-T29-12

Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  

Identyfikator zamiany

Aby dokonać wymiany nadajnika, należy znaleźć na nadajniku, który będzie wymieniany, identyfikator zamiany (Replace ID). Etykieta z identyfikatorem zamiany jest umieszczona w komorze baterii nadajnika. Replice ID to maksymalnie 11 cyfr, od 1 do 8.

Wymiana starego nadajnika na nowy

Użyj nowego nadajnika, mającego zastąpić poprzedni.
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 12
 3. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop, a następnie zwolnij przycisk 12 - zacznie migać górna dioda LED.  
 4. W CIĄGU 1 MINUTY OD WYCIĄGNIĘCIA PRZYCISKU STOP: Wprowadź kod 1-2-3-4 (naciśnij przyciski 1, 2, 3, 4), aby przejść do trybu Menu. Górna dioda LED zaświeci się na zielono, diody LED 3-6 na czerwono. Jeśli kod jest nieprawidłowy, nadajnik wyłączy się. W tym przypadku należy wrócić do punktu 1 i spróbować ponownie. 
 5. W CIĄGU 1 MINUTY OD WPROWADZENIA KODU: Naciśnij przycisk 3, aby przejść do [Replace] w menu. Zaświeci się górna dioda LED oraz zacznie migać dioda 2.
 6. Wprowadź identyfikator zamiany (Replace ID) nadajnika, który chcesz wymienić, naciskając przyciski nadajnika. Przyciski nadajnika 1-8 odpowiadają cyfrom kodu 1-8. Dioda LED 3 zaświeci się po wprowadzeniu jednej lub większej liczby cyfr. Diody LED 3 i 4 zaświecą się po wprowadzeniu maksymalnej liczby cyfr (11).
 7. Przy wprowadzaniu ostatniej cyfry w kodzie przytrzymaj ten przycisk
 8. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij przycisk odpowiadający ostatniej cyfrze Replace ID. Po upływie około 10 sekund nadajnik wyłączy się.   

Jeśli przycisk odpowiadający ostatniej cyfrze kodu zamiany nie będzie wciśnięty podczas naciśnięcia przycisku Stop, nadajnik wyjdzie z menu Replace bez wysłania polecenia wymiany.
 
W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia wymiany naciśnij przycisk Stop i wykonaj ponownie wszystkie czynności. 

  • Related Articles

  • Wymiana nadajnika PN-T19-2

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  WAŻNE: Przed wymianą uszkodzonego ...
  • Wymiana nadajnika PN-T17-8

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.   Identyfikator zamiany Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika PN-T17-12

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.   Identyfikator zamiany Aby dokonać ...
  • Tele Radio Panther PLd - Ulotka

   Systemy sterowania radiowego Tele Radio Panther PLd są specjalnie zaprojektowane do czynności takich jak podnoszenie lub przewożenie. Spełniają parametry bezpieczeństwa PLd oraz SIL2. Dzięki temu systemy nadają się do pracy w warunkach wysokiego ...
  • Rejestracja nadajnika PN-T17-12

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika. UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać WYŁĄCZNIE wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany ...