Wymiana nadajnik TG-T14-7 oraz TG-T15-7

Wymiana nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7

Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania. 

Etykieta produktu
Aby dokonać wymiany nadajnika, znajdź etykietę na nadajniku, który będzie wymieniany. Etykieta znajduje się na tylnej ściance nadajnika. 

Wymiana starego nadajnika na nowy

Użyj nadajnika mającego zastąpić poprzedni. 
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T14 - przycisk 10; T15 - przycisk 12). 
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - nadajnik wejdzie w tryb Menu, zacznie migać górna dioda LED. Do nawigacji w trybie Menu użyj przycisków 1 oraz 2. 
 5. Znajdź w menu opcję [Replace]. Naciśnij lewy przycisk Start (T14 - przycisk 9; T15 - przycisk 11), aby wejść. 
 6. Wprowadź numer seryjny/kod identyfikacyjny nadajnika, który chcesz wymienić (tj. starego, zagubionego, zniszczonego), naciskając przyciski zgodnie z tabelą poniżej. 
 7. Naciśnij lewy przycisk Start, by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się [Erase][No]
 8. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać [Yes]. Potwierdź poprzez naciśnięcie lewego przycisku Start. W trakcie trwania procesu wymiany na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Replacing]. Jeśli wymiana przebiegła pomyślnie, wyświetlacz pokaże [Replace OK], górna dioda LED przestanie migać i pozostanie zaświecona. Nadajnik wyłączy się.   

Dla...Naciśnij...
licznika -1przycisk 1
licznika +1przycisk 2
przejścia w lewoprzycisk 3
przejścia w prawoprzycisk 4

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia wymiany nadajnika, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki synał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 


  • Related Articles

  • Wymiana nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika joystickowego (TG-T12)

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Rejestracja nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...
  • Rejestracja nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...