Wymiana nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Wymiana nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5

Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania. 

Etykieta produktu
Aby dokonać wymiany nadajnika, znajdź etykietę na nadajniku, który będzie wymieniany. Etykieta produktu znajduje się na tylnej ściance nadajnika. W modelach T11 etykieta produktu jest umieszczona wewnątrz komory akumulatora.  

Wymiana starego nadajnika na nowy 

Użyj nadajnika mającego zastąpić poprzedni. 
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i zwolnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.  
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 8; T11 - przycisk 12). 
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start. Zacznie migać górna dioda LED i wszystkie diody LED menu.
 5. Naciśnij przycisk 3, aby przejść do Replace w menu. Diody LED odpowiadające zarejestrowanym odbiornikom migają. 
 6. Wprowadź numer seryjny/kod identyfikacyjny nadajnika, który chcesz wymienić (tj. starego, zagubionego, zniszczonego), naciskając przyciski zgodnie z tabelą poniżej.  
 7. Naciśnij lewy przycisk Start (T9 - przycisk 7; T11 - przycisk 11), by potwierdzić. Po pomyślnej wymianie nadajnika górna dioda LED przestanie migać i pozostanie zaświecona. Nadajnik wyłączy się.  

Cyfra
T9-01, T9-11
T11-05, T11-15
1-6
przyciski 1-6
przyciski 1-6
7
naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 1
przycisk 7
8
naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 2
przycisk 8
9
naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 3
przycisk 9
0
naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 + naciśnij przycisk 4
przycisk 10

Diody LED przycisków (1-6) zapalają się po wproadzeniu odpowiedniej cyfry, np. po wprowadzeniu pierwszej cyfry numeru seryjnego zaświeci się dioda 1, a następnie dioda 2, itd. 

Jeśli wymiana nie powiedzie się, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, a brzęczyk wyemituje krótki sygnał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 
  • Related Articles

  • Wymiana nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika joystickowego (TG-T12)

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Rejestracja nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...
  • Rejestracja nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...