Wymiana nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4

Wymiana nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4

Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania. 

Etykieta produktu
Aby dokonać wymiany nadajnika, znajdź etykietę na nadajniku, który będzie wymieniany. Etykieta znajduje się na tylnej ściance nadajnika. W modelach T11 etykieta produktu jest umieszczona wewnątrz komory akumulatora. 

Wymiana starego nadajnika na nowy

Użyj nadajnika mającego zastąpić poprzedni. 
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Przekręć i odciągnij przycisk Stop. Zaświeci się górna dioda LED.
 3. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk Start (T9 - przycisk 6; T11 - przycisk 10). 
 4. Naciśnij przycisk Stop i zwolnij prawy przycisk Start - nadajnik wejdzie w tryb Menu, zacznie migać górna dioda LED. Do nawigacji w trybie Menu użyj przycisków 1 oraz 2. 
 5. Znajdź w menu opcję [Replace]. Naciśnij lewy przycisk Start (T9 - przycisk 5; T11 - przycisk 9), aby wejść. 
 6. Wprowadź numer seryjny/kod identyfikacyjny nadajnika, który chcesz wymienić (tj. starego, zagubionego, zniszczonego)., naciskając przyciski zgodnie z tabelą poniżej.
 7. Naciśnij lewy przycisk Start, by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się [Erase][No].
 8. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać [Yes]. Potwierdź poprzez naciśnięcie lewego przycisku Start. W trakcie trwania procesu wymiany na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Replacing]. Jeśli wymiana przebiegła pomyślnie, wyświetlacz pokaże [Replace OK], górna dioda LED przestanie migać i pozostanie zaświecona. Nadajnik wyłączy się.   

Dla...
Naciśnij...
licznika -1
przycisk 1
licznika +1
przycisk 2
przejścia w lewo
przycisk 3
przejścia w prawo
przycisk 4

W przypadku niepomyślnego przeprowadzenia wymiany nadajnika, górna dioda LED zaświeci się na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [FAILED], a brzęczyk wygeneruje krótki synał dźwiękowy. Nadajnik wyłączy się. Wróć do punktu 1 i spróbuj ponownie. 

  • Related Articles

  • Wymiana nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika TG-T9-1 oraz TG-T11-5

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Wymiana nadajnika joystickowego (TG-T12)

   Istnieje możliwość wymiany zarejestrowanego nadajnika na inny nadajnik tego samego modelu. Procedura ta nie wymaga otwarcia obudowy odbiornika, ale odbiornik musi być zasilany i znajdować się w zasięgu nadawania.  Etykieta produktu Aby dokonać ...
  • Rejestracja nadajnika TG-T9-2 oraz TG-T11-4 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...
  • Rejestracja nadajnika TG-T14-7 oraz TG-T15-7 w odbiorniku z wyświetlaczem (R9)

   Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Jeśli żaden odbiornik nie jest zarejestrowany, po wyciągnięciu przycisku Stop na wyświetlaczu pojawi się [No receivers][Press Menu + Stop] ([Brak ...