Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T17-8

Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T17-8

Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. 

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8.  
 3. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop, a następnie zwolnij przycisk 8 - zacznie migać górna dioda LED. 
 4. W CIĄGU 1 MINUTY OD WYCIĄGNIĘCIA PRZYCISKU STOP: Naciśnij kolejno przyciski 1, 2, 3, 4, by przejść do trybu Menu. Górna dioda LED zaświeci się na zielono, diody LED 1-4 na czerwono. Jeśli kod jest nieprawidłowy, nadajnik wyłączy się. W tym przypadku należy wrócić do punktu 1 i spróbować ponownie. 
 5. W CIĄGU 1 MINUTY OD WPROWADZENIA KODU: Naciśnij przycisk 5, aby przejść do Automatic shutdown w menu. Zaświeci się górna dioda LED oraz zacznie migać dioda 2.
 6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia, naciskając przycisk zgodnie z poniższą tabelą. 

Czas automatycznego wyłączeniaPrzycisk
3 minutyprzycisk 1
6 minutprzycisk 2
12 minutprzycisk 3
brak automatycznego wyłączeniaprzycisk 7

Górna dioda LED zamiga 3 razy. Nadajnik wyłączy się. 


  • Related Articles

  • Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T19-2

   Tylko dla ciągłego trybu radiowego.  Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.  Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że ...
  • Zmiana podkanału w nadajniku PN-T17-8

   Aby zmienić podkanał w nadajniku PN-T17-8: Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop, a następnie zwolnij przycisk 8 - zacznie migać górna dioda LED.  W CIĄGU 1 MINUTY OD ...
  • PN-T21-3 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T21-3,  PN-T21-4, PN-T21-6, PN-T21-8, PN-T21-10.  Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T21-3 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio ...
  • PN-T17-12 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T17-8, PN-T17-12.  Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T17-12 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do pobrania.
  • PN-T17-8 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T17-8, ​PN-T17-12.  ​ Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T17-8 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do pobrania.