Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T19-2

Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T19-2

Tylko dla ciągłego trybu radiowego. 
Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności. 

Ustawianie czasu automatycznego wyłączania

 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8.  
 3. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop, a następnie zwolnij przycisk 8 - zacznie migać górna dioda LED. 
 4. W CIĄGU 1 MINUTY OD WYCIĄGNIĘCIA PRZYCISKU STOP: Naciśnij kolejno przyciski 1, 2, 3, 4, by przejść do trybu Menu. Górna dioda LED zaświeci się na zielono, diody LED 1-4 na czerwono. Jeśli kod jest nieprawidłowy, nadajnik wyłączy się. W tym przypadku należy wrócić do punktu 1 i spróbować ponownie. 
 5. W CIĄGU 1 MINUTY OD WPROWADZENIA KODU: Naciśnij przycisk 5, aby przejść do Automatic shutdown w menu. Zaświeci się górna dioda LED oraz zacznie migać dioda 2.
 6. Wybierz czas automatycznego wyłączenia, naciskając przycisk zgodnie z poniższą tabelą. 

Czas automatycznego wyłączenia
Przycisk
3 minuty
przycisk 1
6 minut
przycisk 2
12 minut
przycisk 3
brak automatycznego wyłączenia
przycisk 7

Górna dioda LED zamiga 3 razy. Nadajnik wyłączy się. 


  • Related Articles

  • Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T17-8

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.  Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. Naciśnij ...
  • Zmiana podkanału w nadajniku PN-T17-8

   Aby zmienić podkanał w nadajniku PN-T17-8: Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop, a następnie zwolnij przycisk 8 - zacznie migać górna dioda LED.  W CIĄGU 1 MINUTY OD ...
  • PN-T21-3 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T21-3,  PN-T21-4, PN-T21-6, PN-T21-8, PN-T21-10.  Instrukcja w języku angielskim. Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T21-3 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio ...
  • PN-T17-12 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T17-8, PN-T17-12.  Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T17-12 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do pobrania.
  • PN-T17-8 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T17-8, ​PN-T17-12.  ​ Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T17-8 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do pobrania.