Zmiana podkanału w nadajniku PN-T17-8

Zmiana podkanału w nadajniku PN-T17-8

Aby zmienić podkanał w nadajniku PN-T17-8:
 1. Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8.
 3. Przekręć i wyciągnij przycisk Stop, a następnie zwolnij przycisk 8 - zacznie migać górna dioda LED. 
 4. W CIĄGU 1 MINUTY OD WYCIĄGNIĘCIA PRZYCISKU STOP: Wprowadź kod: 1-2-3-4 (naciśnij przyciski 1, 2, 3, 4), by przejść do trybu Menu. Zaświecą się diody LED 1-4 oraz górna dioda LED. Jeśli kod jest nieprawidłowy, nadajnik wyłączy się. W tym przypadku należy wrócić do punktu 1 i spróbować ponownie. 
 5. W CIĄGU 1 MINUTY OD WPROWADZENIA KODU: Naciśnij i przytrzymaj przycisk 8
 6. Naciśnij i zwolnij przycisk 4.
 7. Zwolnij przycisk 8. Zaświeci się górna dioda LED. Dioda 2 zacznie migać. Nadajnik przechodzi do Switch channel w menu. 
 8. Wybierz nowy kanał (11-26), naciskając przyciski zgodnie z poniższą tabelą. 

Cyfra Przycisk
1-6 przyciski 1-6
7 wciśnij i przytrzymaj przycisk 8 (shift) + wciśnij przycisk 1
8 wciśnij i przytrzymaj przycisk 8 (shift) + wciśnij przycisk 2
9 wciśnij i przytrzymaj przycisk 8 (shift) + wciśnij przycisk 3
0
wciśnij i przytrzymaj przycisk 8 (shift) + wciśnij przycisk 4

Na przykładzie kanału 20: dla pierwszej cyfry kanału naciśnij przycisk 2. Aby wybrać zero, naciśnij i przytrzymaj przycisk 8, naciśnij i zwolnij przycisk 4, zwolnij przycisk 8.
 Dioda LED 3 zaświeci się po wprowadzeniu prawidłowej cyfry. Diody LED 3 i 4 zaświecą się po wprowadzeniu dwóch prawidłowych cyfr. Górna dioda LED zamiga 3 razy i nadajnik wyłączy się.   • Related Articles

  • Tele Radio Panther PLd - Ulotka

   Systemy sterowania radiowego Tele Radio Panther PLd są specjalnie zaprojektowane do czynności takich jak podnoszenie lub przewożenie. Spełniają parametry bezpieczeństwa PLd oraz SIL2. Dzięki temu systemy nadają się do pracy w warunkach wysokiego ...
  • Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T19-2

   Tylko dla ciągłego trybu radiowego.  Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.  Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że ...
  • Zmiana czasu automatycznego wyłączania w nadajniku PN-T17-8

   Automatyczne wyłączanie pozwala wydłużyć działanie baterii poprzez automatyczne przerwanie działania nadajnika po określonym czasie braku aktywności.  Ustawianie czasu automatycznego wyłączania Upewnij się, że przycisk Stop jest naciśnięty. Naciśnij ...
  • Tele Radio Panther - Ulotka

   W systemach Panther personalizacja jest szczególnie łatwa. Nadajniki i odbiorniki z tej serii wyróżniają się łatwą obsługą i elastycznością. W ofercie posiadamy zarówno małe, kompaktowe nadajniki, jak i duże ręczne piloty.  Ulotka dotyczy produktów ...
  • PN-T17-12 - Instrukcja montażu

   Instrukcja montażu dotycząca nadajników Tele Radio Panther:  PN-T17-8, PN-T17-12.  Więcej dokumentów odnoszących się do nadajnika PN-T17-12 można znaleźć na stronie internetowej Tele Radio w zakładce produktu - Do pobrania.